ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα συμπαγή πάνελ είναι διακοσμητικά laminate υψηλής πίεσης (σύμφωνα με το ΕΝ 438 - 4) που αποτελούνται από πολλαπλές στρώσεις πυρήνα και διακοσμητικό χαρτί εμποτισμένο με ρητίνη. Τα συμπαγή πάνελ διατίθεται σε πάχη από 1 mm έως 40 mm και παρέχουν αξιοσημείωτη δομική σταθερότητα.

Είναι κατάλληλα για ειδική χρήση σε οριζόντιες και κάθετες εφαρμογές που απαιτούν ιδιαίτερα υψηλή αντοχή σε χτυπήματα και υγρασία. Συνήθως εφαρμόζονατι σε πόρτες, χωρίσματα, τοίχους και αυτοφερόμενα συστατικά στον τομέα των κατασκευών. Σύμφωνα με το πρότυπο EN 438-4 οι συμπαγείς πλάκες ταξινομούνται ως CGS - συμπαγείς πλάκες πρότυπου γενικού σκοπού και CGF - συμπαγείς πλάκες γενικού σκοπού με επιβραδυντικό φλόγας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Καλύτερες διαδικασίες
- Μεγάλη γκάμα χρωμάτων
- Μεγάλη αντοχή στη τριβή
- Μεγάλη θερμική και χημική σταθερότητα
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή
- Μεγάλη μηχανική χημική και θερμική αντοχή
- Μεγάλη σταθερότητα
- Μεγάλη αντοχή σε φθορές
- Αντοχή σε υγρασία και νερό
- Ημιτελές

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Εξαρτήματα επίπλων
- Έπιπλα μπάνιου και κουζίνας
- Επένδυση
- Επένδυση κοινόχρηστων χώρων με προδιαγραφές για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών
- Γραφεία
- Εκθέματα
- Περιβάλλον υψηλού κινδύνου χτυπημάτων / φθοράς
- Ξενοδοχειακές και νοσοκομειακές εφαρμογές
- Ντουλάπι πισίνας
- Διοίκηση αποθήκης

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΑΣΗ

  • ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΠΛΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ